កញ្ចប់សេវាកម្ម Dedicated

 

កញ្ចប់សេវាកម្ម Dedicated របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្ស៊ីខមត្រូវបានរចនាមកដើម្បីឲ្យសាកសមសម្រាប់ អាជីវកម្មដែលធំ ហើយផ្តល់នូវការភ្ជាប់ល្បឿនលឿន ជាមួយនឹងដំណើរការដែលអាចទុកចិត្ត បាន។

កញ្ចប់សេវាកម្ម Dedicated របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្ស៊ីខមអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកផ្ញើ និងទទួល ចំនួនទិន្នន័យដ៏ធំ អាចធ្វើការសន្ទនាគ្នាតាមរយៈវីដេអូ ទាញយកវីដេអូ និងរាល់កម្មវិធី ដែលមានលក្ខណៈសំខាន់។

កញ្ចប់សេវាកម្ម Dedicated របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្ស៊ីខមផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកំរិតនៃការប្រើប្រាស់ខ្ពស់ បំផុត ជាមួយនឹងការត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ ២៤ម៉ោង រួមជាមួយនឹងអ្នកជួយអតិថិជនរួមបញ្ចូល ផងដែរ។

សូមទាក់ទងមកកាន់ពូកយើងសម្រាប់ពត៌មានបន្ថែម។

+855(0)23 888 181

 

 

Domestic Private Leased Circuit (DPLC)

 

Domestic Private Leased Circuit is data connectivity service that is used to provide end to end dedicated communication link/circuit between offices in Cambodia.

 

អ៊ីហ្ស៊ីខម IPLC

 

EZECOM’s IPLC is a point-to-point private link that can transport voice, data or video traffic between your offices in different countries. EZECOM offers a carrier grade IPLC service is designed for security and networks resilience. Customers gain the benefit of global coverage from EZECOM’s partnerships with Tier-1 operators worldwide.

 

 

អ៊ីហ្ស៊ីខម MPLS

 

សេវាកម្ម MPLS (Multi Protocol Label Switching) របស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM មានគុណភាពខ្ពស់ ក្នុងការពង្រីកបង្រួមទិន្នន័យ (highly scalable) មាន Protocol agnostic, និងជាពិសេសគឺ data carrying mechanisms ខ្ពស់ដែលអាចធានាបានថាក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានប្រព័ន្ធបណ្តាញបច្ចេកវិទ្យា ព័ត៌មានខ្ពស់បំផុត។ EZECOM គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតទីមួយនៅកម្ពុជាដែលនាំយកនូវសេវាកម្ម កម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិនេះ មកកម្ពុជា។ ក្រុមបុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេសដ៏មានបទពិសោធន៍របស់យើង នឹងរង់ចាំបម្រើសេវាកម្មលោកអ្នកគ្រប់ពេល ដែលអាចធានាបានថា ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នក តែងតែទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះជានិច្ច។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម MPLS របស់ EZECOM មានដូចជាៈ

 • បង្កើននូវ Resiliency
 • បង្កើននូវគុណភាពគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • បង្កើនលទ្ធភាពគ្រប់គ្រង Traffic និង ពហុសេវាកម្ម
 • លទ្ធភាពប្រើប្រាស់បណ្តាញបានខ្ពស់បំផុត
 • កាត់បន្ថយចំណាយតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានូវបណ្តាញទិន្នន័យ
 • អាចផ្ទុកទិន្នន័យ សម្លេង និង វីដេអូ បានជាមួយគ្នាក្នុង Backbone តែមួយ
 • គាំទ្របានច្រើនទីក្រុង

សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកលក់របស់យើងសម្រាប់ការប្រឹក្សាពីតម្រូវការរបស់លោកអ្នកដោយឥតគិតថ្លៃ។ បន្ទាប់ពីការវាយតម្លៃ និងផ្តល់ប្រឹក្សាហើយ យើងនឹងអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មមួយយ៉ាងពេញចិត្តតាមតម្រូវការរបស់ លោកអ្នក។

 
 

អ៊ីហ្ស៊ីខម វីភីអិន

ដំណោះស្រាយ Domestic VPN របស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្ស៊ីខមត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យសាកសម ជាមួយនឹងតម្រូវការអាជីវកម្មធំៗ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ ការភ្ជាប់នូវបណ្តាញ Domestic VPN បានផ្តល់នូវការចំណាយ ដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពលើការភ្ជាប់បណ្តាញ នៅក្នុងប្រទេស។ ការប្រឹង ប្រែងដ៏ល្អបំផុត រួមជាមួយនិង SLA ធានាបាននូវបណ្តាញដែលមានល្បឿនលឿនហើយ មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជម្រើសជាច្រើនអាចស្វែងរកបានពីគម្រោងសេវាកម្ម VPN របស់ ក្រុមហ៊ុនអ៊ីហ្ស៊ីខម។
 
 

 

តម្លៃទាំងអស់ខាងលើមិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលទៅលើតម្លៃពន្ធបន្ថែម។

 

Co-Location

សេវាកម្ម Ezecom Co-location ផ្តល់ជូននូវបរិក្ខាដ៏ទំនើបដែលមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យលំដាប់ ពិភពលោក ដើម្បីអោយលោកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការនានា និងអាចរក្សាទុក ទិន្នន័យសម្ងាត់ និងសំខាន់ៗ បានយ៉ាងទុកចិត្តបំផុត។ តាមរយៈការរៀបចំឡើងដើម្បីអោយស្របនឹងស្តង់ដារពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌល ទិន្នន័យរបស់យើងបានប្រើប្រាស់នូវ បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់។ ដំណោះស្រាយរបស់យើងអាចបំពេញ តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ដូច្នេះលោកអ្នកមិនត្រឹមតែទទួលបានដំណោះស្រាយដ៏គួរអោយទុកចិត្ត ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងសន្សំសំចៃបំផុតទៀតផង។ ក្រុមហ៊ុន EZECOM អាចជួយសម្រួលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងការគ្រប់គ្រង ការទិញឧបករណ៍ និង ការថែទាំ សុវត្ថិភាពផ្សេងៗពី ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នក។
 
 

Disc Space Package

Disc Space Package

Disc Space Package

 
 

Setup Fees apply

ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់អាជីវកម្មធំៗ សេវាកម្ម Co-location របស់យើងនឹងអាចកំណត់តាម តម្រូវការ អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជានិច្ច។ សេវាកម្មនេះតម្រូវអោយលោកអ្នកភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតរបស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM។

តម្លៃទាំងអស់ខាងលើមិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលទៅលើតម្លៃពន្ធបន្ថែម។

 
 

 

 

EZECOM’s new virtual, off-site data storage and management system – the first of its kind based in Cambodia - meets all the strictest international security standards. An alternative to on-site data storage, EZECOM’s ibizCloud offer cost efficient, flexible solutions with the back-up of a local support team. Contact us today to find out what this service can do for your company.

EZECOM ibizCloud is a distributed cloud infrastructure offering ways to customers domestically and globally around the world to enable closer content to user with sophisticated rich connectivity.

http://ezecom.com.kh/ibiz-cloud-service/

 

EZECOM BeeDoo will give you the latest of Cloud Storage, File Sharing and Corporate Messaging all in one app, Save time and money while keeping all your data secure in the cloud.

EZECOM BeeDoo allows all your team members to work on files and message each o ther from their desktop, laptop, tablet or phone.

 

EZECOM Web Hosting

EZECOM's web hosting in housed in our world class data centre in Phnom Penh. Our Web hosting services are tailored to the unique demands of the Cambodian market. Combine international best practice with local experience.
 

Data / Bandwidth Transfer Allowance:
10 GB

Disk / Storage:
2 GB

Mailbox Max:
Unlimited

Domains:
1

Sub-Domains:
Unlimited

MySQL DBs:
1

FTP Account:
Unlimited

Data / Bandwidth Transfer Allowance:
20 GB

Disk / Storage:
10 GB

Mailbox Max:
Unlimited

Domains:
2

Sub-Domains:
Unlimited

MySQL DBs:
6

FTP Account:
Unlimited

Data / Bandwidth Transfer Allowance:
50 GB

Disk / Storage:
20 GB

Mailbox Max:
Unlimited

Domains:
5

Sub-Domains:
Unlimited

MySQL DBs:
10

FTP Account:
Unlimited

 

Prices are exclusive VAT.

Please Note:

 • Above services available on 1 year contract
 • Set-up fees are $25
 • EZECOM is not responsible for registering the domain name
 • Packages can be customize based on your unique needs.
 

ដែគូរសហការ:

Ezecom Call to Action

 
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្រើនរំឮកជាថ្មីដល់សាធារណជនថា “គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន គឺមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ។”