កញ្ចប់សេវាកម្ម Corporate

កញ្ចប់សេវាកម្ម Corporate តាមប្រព័ន្ធខ្សែកាបអុបទិករបស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM ត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អាជីវកម្មលោកអ្នក។ ក្រុមហ៊ុន EZECOM ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវ ទំនុកចិត្តខ្ពស់គ្មានគូប្រៀបដែលមានតែ បណ្តាញខ្សែ កាបអុបទិកប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើបានកញ្ចប់សេវាកម្ម Corporate នីមួយៗផ្តល់ជូននូវភាព ឥតខ្ចោះចំពោះល្បឿនប្រតិបត៉្តិការល្បឿន DL/UL ស៊ីមេទ្រី និង គ្មានភាពរអាក់រអួល ក្នុងការភ្ជាប់បណ្តាញសំខាន់របស់យើង។ ទាំងនេះត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ នឹង ការ ធានាគុណភាពសេវាកម្ម ដែលអាច អោយលោកអ្នកទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះ។
Ezecom Call to Action
 
 

For large downloads/attachments, multiple VoIP users and video conferencing. Fibre Optic ready.

Up to 50 mailboxes with 1GB Storage

Ideal for heavy usage and faster downloads, office up to 15 people. Fibre Optic ready.

Up to 50 mailboxes with 1GB Storage

Ideal for larger offices with higher bandwidth needs. Fibre Optic ready.

Up to 50 mailboxes with 1GB Storage

Ideal for large corporations with very high bandwidth needs.

Up to 50 mailboxes with 1GB Storage

Ideal for large corporations with very high bandwidth needs.

Up to 50 mailboxes with 1GB Storage

 
 

កពា្ចប់សេវាកម្ម Premium

កញ្ចប់សេវាកម្ម Premium របស់ក្រុមហ៊ុន EZECOM ផ្តល់ជូនលោក អ្នកនូវការប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណិតមិនកំណត់ ២៤ ម៉ោងក្នុង មួយថ្ងៃ និង ៧ ថ្ងៃក្នុងមួយ សប្តាហ៍។ កញ្ចប់សេវាកម្មទាំងនេះត្រូវ បានបង្កើតឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនតាមគេហដ្ឋាន និងការិយា ល័យ។ ជាមួយនឹងអត្រាតម្លៃ មិនប្រែប្រួលលោកអ្នកពុំចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីការបង់ថ្លៃទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រចាំខែហួសកម្រិតនោះទេ។លោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពល្អឥតខ្ចោះជាមួយនឹងកញ្ចប់នេះតាមរយៈការបម្រើសេវាកម្ម កម្រិតពិភពលោក និងការគាំទ្រផ្នែក បច្ចេកទេស។
 
Ezecom Call to Action
 

For large downloads/attachments, multiple VoIP users and video conferencing. Fibre Optic ready.

Ideal for heavy usage and faster downloads, office up to 15 people. Fibre Optic ready.

Ideal for larger offices with higher bandwidth needs. Fibre Optic ready.

Up to 20 mailboxes
with 1GB Storage

Ideal for large corporations with very high bandwidth needs.

10MB web space
One IP address

Ideal for large corporations with very high bandwidth needs.

No additional charges for VoIP data, and world-class customer support.
 

អ៊ីហ្ស៊ីខមVoIP

 

VOIP នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក

សេវាកម្ម 177 របស់ EZECOM ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនង ជាមួយពិភពលោកក្នុងអត្រាតម្លៃពិសេសបំផុត។ ដោយគ្រាន់តែចុច ១៧៧ មុនពេលដែលលោកអ្នក ទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសតាមទូរស័ព្ទលើតុ ឬ ទូរស័ព្ទដៃ។ នៅរាល់ពេលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ១៧៧ ដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស លោកអ្នកគ្រាន់តែចំណាយ ១៥ សេន ក្នុងមួយនាទីចំពោះប្រព័ន្ធ Camintel និង ២០ សេន ក្នុងមួយនាទីចំពោះ ប្រព័ន្ធ Mobitel។ ដូច្នេះដើម្បីទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសក្នុងអត្រាតម្លៃពិសេស គ្រាន់តែចុច :

១៧៧ + លេខកូដប្រទេស + លេខទូរស័ព្ទ

សេវាកម្មនេះអាចប្រើបានតែចំពោះអតិថិជន Mobitelនិង Camintel ប៉ុណ្ណោះ

 

VOIP នៅលើទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក

​EZECOM ផ្តល់ជូននូវការទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស តាមរយៈ VOIP ចំពោះអតិថិជនបង់ប្រាក់ជាមុន អតិថិជនបង់ប្រាក់ប្រចាំខែ ក៏ដូចជា ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ភាគីទី៣។ សម្រាប់ការទូរស័ព្ទក្នុងអត្រាតម្លៃ កាន់តែទាបគឺ ១ សេនក្នុងមួយនាទី ពីគេហដ្ឋាន ឬ ការិយាល័យ លោកអ្នកគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Ezecall ជាការស្រេច។លោកអ្នកអាចមានជម្រើសក្នុង ការជួលទូរស័ព្ទ VOIP ក្នុងតម្លៃ $4ក្នុងមួយខែ ឬ ទិញតែម្តងក្នុងតម្លៃ $70។ ទូរស័ព្ទទាំងនេះអាចរកបាន នៅតាមបណ្តាសាខារបស់ EZECOM ហើយអាចដំណើរការបានតាមរយៈ អ៊ីនធឺណិតរបស់លោកអ្នក។

សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត។

សូមមើលអត្រាតម្លៃខាងក្រោម៖ អត្រាទាំងនេះត្រូវបានគិតនៅពេលលោកអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Ezecall VOIP របស់ EZECOM។

ប្រទេសមួយចំនួនដែលអតិថិជនតែងតែទូរស័ព្ទទៅ

Destination & Rate

 
 
 
 
 

អត្រាទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេស :

DestinationCountry CodeRate
Afghanistan 93 $0.304
Albania 355 $0.240
Algeria 213 $0.240
American Samoa 1684 $0.080
Andorra 376 $0.240
Angola 244 $0.200
Anguilla 1264 $0.200
Antigua & Barbuda 1268 $0.160
Argentina 54 $0.180
Armenia 374 $0.224
Aruba 297 $0.208
Ascension Island 247 $1.440
Australia - Mobile 614 $0.120
Australia - Mobile Satellite 6114 $0.095
Australia - Other 61 $0.024
Australia Territories/Antarctica & Islands 672 $4.400
Austria 43 $0.072
Azerbaijan 994 $0.296
DestinationCountry CodeRate
Bahamas 1242 $0.160
Bahrain 973 $0.080
Bangladesh 880 $0.048
Barbados 1246 $0.190
Belarus 375 $0.312
Belgium 32 $0.232
Benin 229 $0.210
Bermuda 1441 $0.056
Bhutan 975 $0.184
Bolivia 591 $0.140
Bosnia Herzegovina 387 $0.320
Botswana 267 $0.320
Brazil 55 $0.200
British Virgin Islands 1284 $0.220
Brunei 673 $0.056
Bulgaria 359 $0.500
Burundi 257 $0.150
Burkina 226 $0.260
Burma (Myanmar) 95 $0.280
DestinationCountry CodeRate
Cambodia 855 $0.045
Cambodia-Metfone 855 $0.052
Cameroon 237 $0.240
Cape Verde 238 $0.248
Cayman Islands 1345 $0.200
Central African Republic 236 $1.000
Chad 235 $0.216
Chile 56 $0.650
China 86 $0.020
Comoros 269 $0.480
Colombia 57 $0.090
Congo 242 $0.400
Cook Islands 682 $0.800
Costa Rica 506 $0.070
Croatia 385 $0.300
Cuba 53 $0.800
Cyprus 357 $0.050
Czech Republic 420 $0.160
DestinationCountry CodeRate
Dem. Rep. of Congo (Zaire) 243 $0.296
Denmark 45 $0.152
Diego Garcia 246 $2.000
Djibouti 253 $0.312
Dominica 1767 $0.220
DestinationCountry CodeRate
East Timor 670 $1.600
Ecuador 593 $0.200
Egypt 20 $0.120
El Salvador 503 $0.200
Equatorial Guinea 240 $0.312
Eritrea 291 $0.352
Estonia 372 $0.380
Ethiopia 251 $0.368
DestinationCountry CodeRate
Falkland Islands 500 $1.000
Faroe Islands 298 $0.232
Fiji 679 $0.240
Finland 358 $0.088
France - Mobile 336 $0.050
France - Other 33 $0.020
French Guiana 594 $0.400
French Polynesia 689 $0.320
DestinationCountry CodeRate
Gabon 241 $0.500
Gambia 220 $0.500
Georgia 995 $0.200
Germany 49 $0.070
Ghana 233 $0.232
Gibraltar 350 $0.320
Greece 30 $0.192
Greenland 299 $0.500
Grenada 1473 $0.300
Guadeloupe 590 $0.264
Guam 1671 $0.030
Guatemala 502 $0.176
Guinea 224 $0.500
Guinea-Bissau 245 $0.800
Guyana 592 $0.304
DestinationCountry CodeRate
Haiti 509 $0.300
Honduras 504 $0.208
Hong Kong 852 $0.0175
Hungary 36 $0.072
DestinationCountry CodeRate
Iceland 354 $0.235
India 91 $0.020
Indonesia 62 $0.064
Inmarsat Unified Mini M 870 $5.500
Iran 98 $0.104
Iraq 964 $0.160
Ireland 253 $0.300
Israel 972 $0.160
Italy 39 $0.320
Ivory Coast 225 $0.300
DestinationCountry CodeRate
Jamaica 1876 $0.250
Japan 81 $0.110
Jordan 962 $0.160
DestinationCountry CodeRate
Kazakhstan 996 $0.300
Kenya 254 $0.128
Kiribati 686 $0.720
Kosovo 381 $0.200
Kuwait 965 $0.152
Kyrgyzstan 996 $0.200
DestinationCountry CodeRate
Laos 856 $0.070
Latvia 371 $0.550
Lebanon 961 $0.160
Lesotho 266 $0.232
Liberia 231 $0.500
Libya 218 $0.272
Liechtenstein 423 $0.500
Lithuania 370 $0.080
Luxembourg 352 $0.200
DestinationCountry CodeRate
Macau 853 $0.060
Macedonia 389 $0.400
Madagascar 261 $0.500
Malawi 265 $0.192
Malaysia - Mobile 601 $0.040
Malaysia - Other 60 $0.016
Maldives 960 $0.700
Mali 223 $0.400
Malta 356 $0.160
Mariana Islands 1670 $0.040
Marshall Islands 692 $0.320
Martinique 596 $0.280
Mauritania 222 $0.500
Mauritius Island 230 $0.220
Mexico 52 $0.104
Micronesia 691 $0.288
Moldova 373 $0.200
Monaco 377 $0.400
Mongolia 976 $0.160
Montenegro 382 $0.400
Montserrat 1664 $0.270
Morocco 212 $0.400
Mozambique 258 $0.320
Myanmar (Burma) 95 $0.280
DestinationCountry CodeRate
Namibia 264 $0.264
Nauru 674 $1.280
Nepal 977 $0.200
Netherlands 31 $0.192
Netherlands Antilles 599 $0.160
New Caledonia 687 $0.256
New Zealand - Mobile 642 $0.100
New Zealand - other 64 $0.024
Nicaragua 505 $0.250
Niger 227 $0.200
Nigeria 234 $0.152
Niue Island 683 $0.888
North Korea 850 $0.768
Norway 47 $0.176
DestinationCountry CodeRate
Oman 968 $0.256
DestinationCountry CodeRate
Pakistan 92 $0.104
Palau 680 $0.600
Palestine 970 $0.368
Panama 507 $0.160
Papua New Guinea 675 $0.800
Paraguay 595 $0.128
Peru 51 $0.2000
Philippines 63 $0.140
Poland 48 $0.260
Portugal 351 $0.090
DestinationCountry CodeRate
Qatar 974 $0.256
DestinationCountry CodeRate
Reunion Island 262 $0.360
Romania 40 $0.120
Russia 7 $0.080
Rwanda 250 $0.400
DestinationCountry CodeRate
San Marino 378 $0.500
Sao Tome & Principe 239 $1.040
Saudi Arabia 966 $0.160
Senegal 221 $0.500
Serbia 381 $0.400
Seychelles 248 $0.300
Sierra Leone 232 $0.464
Singapore 65 $0.0175
Slovakia 421 $0.184
Slovenia 386 $0.448
Solomon Islands 677 $1.120
Somalia 252 $0.568
South Africa 27 $0.200
South Korea 82 $0.0425
Spain 34 $0.160
Sri Lanka 94 $0.135
St. Helena 290 $1.400
St. Kitts & Nevis 1869 $0.400
St. Lucia 1758 $0.300
St. Pierre & Miquelon 508 $0.400
St. Vincent & Grenadines 1784 $0.300
Sudan 249 $0.260
South Sudan 211 $0.50
Suriname 597 $0.216
Swaziland 268 $0.248
Sweden 46 $0.080
Switzerland 41 $0.350
Syria 963 $0.220
DestinationCountry CodeRate
Tajikistan 992 $0.152
Taiwan 886 $0.090
Tanzania 255 $0.232
Thailand 66 $0.0250
Togo 228 $0.400
Tokelau 690 $1.200
Tonga 676 $0.480
Trinidad & Tobago 1868 $0.112
Tunisia 216 $0.500
Turkey 90 $0.128
Turkmenistan 993 $0.176
Turks & Caicos Islands 1649 $0.240
Tuvalu 688 $0.720
DestinationCountry CodeRate
Uganda 256 $0.144
Ukraine 380 $0.250
United Arab Emirates 971 $0.208
United Kingdom - Landline 442 $0.070
United Kingdom - Mobile 447 $0.070
United Kingdom - Mobile 448 $0.070
United Kingdom - Mobile 449 $0.070
United Kingdom - Other 44 $0.070
United Kingdom,DTO 441 $0.070
Uruguay 598 $0.208
USA - LATA 832 Alaska 1907 $0.050
USA - LATA 834 Hawaii 1808 $0.030
USA - Other Mainland 1 $0.0175
USA - Virgin Islands 1340 $0.680
Uzbekistan 998 $0.100
DestinationCountry CodeRate
Vanuatu 678 $0.680
Venezuela 58 $0.400
Vietnam 84 $0.055
DestinationCountry CodeRate
Wallis & Futuna 681 $0.960
Western Samoa 685 $0.528
DestinationCountry CodeRate
Yemen (Arab Republic) 967 $0.208
DestinationCountry CodeRate
Zambia 260 $0.208
Zimbabwe 263 $0.400
 

 
  • Only people living in selected EZECOM Borey’s/Apartment’s can apply for these packages to check if your Borey/Apartment qualifies please contact us today
  • No deposit required
  • $50 Installation fee
  • Standard Conditions of EZECOM apply
  • Minimum Contract duration 1 year
  • Up and download speeds are asymmetrical
  • Including free modem rental
  • Prices are including 10% VAT

PLEASE CONTACT OUR SALES TEAM FOR MORE INFORMATION
095 888 181 | 023 5000 466

 
នៅព្រឹកថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានក្រើនរំឮកជាថ្មីដល់សាធារណជនថា “គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន គឺមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ។”